Opleidingen

 

De commissie opleidingen heeft in samenwerking met het landelijk rayon aanpassingen doorgevoerd in het Examen Reglement (ER), Opleidings- & Examen Reglement (OER) en Examen Reglement (ER) externen.

 

Per 1 september 2016 is er een nieuw reglement en zijn er ook nieuwe exameneisen:
Via onderstaande links zijn de nieuwe aanpassingen te raadplegen.

 

Klik hier voor ER 
Klik hier voor OER

 

De huidige exameneisen (2016-2017) voor de recreatieve opleidingen Junior Redder, Zwemmend Redder en Life Saver vind je hier

 

Voor de diploma's Life Saver 1, Life Saver 2 en Life Saver 3 is naast het zwemonderdeel ook een theorie-examen vereist. Bij Life Saver 2 en 3 is ook een EHBO-diploma nodig.
 
Voor het diploma Life Saver 1 wordt het theorie-examen afgenomen aan de hand van een serie van 20 verschillende vragen. Hier moet telkens het meest juiste antwoord worden aangegeven. Er worden zowel tekst- als fotovragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de onderwerpen in de hoofdstukken 1 tot en met 5 van de Handleiding Life Saver. Er mogen maximaal 4 vragen fout worden beantwoord om een voldoende te kunnen behalen.
 
Het theorie-examen voor de diploma's Life Saver 2 en Life Saver 3 omvat de theorie uit de hoofdstukken 1 tot en met 7 van de Handleiding Life Saver. De kandidaat dient de theorie met betrekking tot de handelingen die moeten worden verricht bij het redden van drenkelingen uit open water te beheersen. Dit examen wordt mondeling afgenomen.
 
Lesstof
Via deze link vind je de presentaties behorende bij de handleiding Life Saver.

 

 

 

Contactpersonen:
- Hogere Bondsopleidingen: Leo Wolterman, hbo@zeeuwsereddingsbrigades.nl.