Nieuws: Ontwikkelingen Nationale Reddingsvloot (26-04-2016)

 

De afgelopen weken is de Nationale Reddingsvloot (NRV) van Reddingsbrigade Nederland veelvuldig in het nieuws geweest. Zoals u weet staat de financiering voor de Nationale Reddingsvloot onder druk. Vandaag is in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen die ertoe moet leiden dat Reddingsbrigade Nederland haar rol in de hulpverlening bij rampen en crises kan blijven vervullen. De motie verzoekt de regering om er vóór eind mei bij het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s op aan te dringen om met een oplossing te komen voor de financiering van de Nationale Reddingsvloot (NRV) van Reddingsbrigade Nederland. Die financiering is noodzakelijk om de 90 boten en ruim 1.000 speciaal opgeleide vrijwilligers ook na 2016 operationeel te kunnen houden. Volgens de Tweede Kamer vervult de vloot van Reddingsbrigade Nederland een cruciale rol bij waterrampen en crisismanagement en is er geen andere organisatie in staat om die rol op deze wijze vorm te geven. Dit is een belangrijke steun in de rug en teken van waardering aan de brigades en vrijwilligers die actief zijn in de RVR en NRV.

Maar we zijn er hiermee nog niet. Het overleg loopt nog volop om tot een uiteindelijke oplossing te komen. Om voor iedereen en in het bijzonder het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s nog eens duidelijk te maken wat de Nationale Reddingsvloot precies inhoudt is er een filmpje gemaakt, waarin de historische en actuele relevantie van de Nationale Reddingsvloot nader wordt toegelicht. 

 


 

 

 


 

« Terug naar het nieuwsoverzicht